ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-03-11 01:49:49
สำนัก/กอง :   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เรื่อง :   สำเนามติคณะรัฐมนตรีจำนวน 1 เรื่อง
ผู้รับ :   ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร
Files Attach :  
Attach Files :