ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   09/02/2567
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 45/2567 ลงวันที่ 8 กุ
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (นางสาวอรอุมา อินทฉาย และนายจรัส อังกาบ)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งย้าย.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   09/02/2567