ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   16/01/2567
เลขที่หนังสือ :   ประกาศ ผส.
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใระดับดีเด่นและดีมาก
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   2567-ประกาศ ระดับผลการประเมินเลื่อนเงินเดือน รอบ1ตค66.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   16/01/2567