ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   12/01/2566
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 15/2566 ลงวันที่ 12 ม
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางอริสา อ่วมคง,นางสาวน้ำฝน เครือศรี))
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่ง 15-2566 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ - Copy.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   12/01/2566