ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   16/12/2565
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 535/2565 ลวันที่ 13 ธ
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งเลื่อนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งเลื่อน ชก. (ปิดเงิน).pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   16/12/2565