ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   18/05/2564
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 170/2564 ลงวันที่ 17
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งย้ายข้าราชการ (ให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งย้าย (นายยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์) - (1).pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   18/05/2564