ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   28/09/2563
เลขที่หนังสือ :   สลก./ว 4855
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564-2567)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   1-หนังสือแจ้งการต่อสัญญาจ้างรอบ5-2564.pdf
2-แบบข้อมูลประกอบการทำสัญญาจ้าง-2564.docx
3-สัญญาจ้าง พนักงานราชการ 2564.doc
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   28/09/2563