ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   05/08/2563
เลขที่หนังสือ :   513/2563
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งกพม แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทน อธิบดีผู้สูงอายุ-2563.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   05/08/2563