ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   31/07/2563
เลขที่หนังสือ :   คส 301/2563
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายวรวัฒน์ฯ ศพส.วาสนะเวศม์ ขับรถยนต์)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   301-2563_31072563.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   31/07/2563