ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   22/07/2563
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว 9404
ประเภท :   มติ/ข้อสั่งการ
เรื่อง :   แนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ COVID-19 (ยุติ WFH)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   กระทรวง แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานช่วงcovid-ยุติWFH.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   22/07/2563