ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   22/07/2563
เลขที่หนังสือ :   ประกาศ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกฯ-อำนวยการสูง.pdf
รายละเอียดการคัดเลือกฯ-อำนวยการสูง.pdf
แบบข้อมูลบุคคล คัดเลิอกฯ-อำนวยการสูง.doc
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   22/07/2563