ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   30/05/2562
เลขที่หนังสือ :   เอกสาร
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   เอกสารประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รายละเอียด :   (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่)
ไฟล์ :   เอกสารประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ.rar
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   ผู้บริหาร
วันที่บันทึก :   30/05/2562