ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   17/04/2562
เลขที่หนังสือ :   คำสั่ง ผส. ที่ 202/2562
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   ย้ายข้าราชการ (น.ส.วรรณา อรัญกุล)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   202-2562_28032562.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   17/04/2562