ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2024-02-09 04:52:33
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ผู้รับ :   ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สลก.
Files Attach :  
Attach Files :