ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2024-01-12 03:14:49
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสมัคร HiPPS "ช่องทางติดต่อหน่วยงานทดสอบภาษา และดิจิทัล)
ผู้รับ :   ผอ.กอง/หน. กลุ่มขึ้นตรงต่ออธิบดี/ผอ. ศูนย์ฯ และ ผอ. กลุ่ม/ฝ่ายสังกัดกอง
Files Attach :  
Attach Files :