ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2022-11-23 09:53:50
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจความผูกพันในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ผู้รับ :   ผอ.กอง/หน.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์ 12 ศูนย์/ผอ.การเรียนรู้
Files Attach :  
Attach Files :