ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-09-07 06:22:58
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ผู้รับ :   ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม
Files Attach :  
Attach Files :