ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-09-02 09:19:47
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ รอบ 1 ต.ค. 2564
ผู้รับ :   ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์
Files Attach :  
Attach Files :