ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-07-26 09:49:00
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้รับ :   ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ศพส.บางแค/ศพส.ปทุมธานี
Files Attach :  
Attach Files :