ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2020-09-15 02:45:46
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   แบบฟอร์มรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้รับ :   ผอ.กองทุกกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์
Files Attach :  
Attach Files :