ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2019-10-10 06:19:41
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   คู่มือการใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ :   ข้าราชการทุกสำนักงานกอง/กลุ่ม/ศูนย์
Files Attach :  
Attach Files :