ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2019-09-30 08:32:42
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   แบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน
ผู้รับ :   ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ/ผอ.กลุ่มการคลังและพัสดุ
Files Attach :  
Attach Files :