ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ตค้นหา :

  • ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สามารถดูสถิติการลา และข้อมูลเวลาเข้า - ออก ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านได้แล้วนะคะ (01/10/2565 )
  • ขอความร่วมมือบุคลากร ผส. ใช้งานอีเมล์ MailGoThai(www.mail.go.th) ในการรับ-ส่ง E-mail ภาครัฐ ท่านที่ยังไม่มี username/password สามารถขอได้ที่ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี โทร 306 (01/10/2565 )
  • เจ้าหน้าที่ ผส. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเผยแพร่ Infographics / Onepage ในระบบสารสนเทศภายใน ผส. (Intranet)ได้ที่เวทีแชร์ไฟล์หมายเลข 52235 (28/11/2559 )
  • บุคลากร ผส. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้ทีเวทีแชร์ไฟล์หมายเลข 52177 (27/04/2559 )
  • บุคลากร ผส. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซค์กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ทีเวทีแชร์ไฟล์หมายเลข 52178 (27/04/2559 )