ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2023-02-02 03:02:34
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   ข้อมูลโครงการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ :   ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ /ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี
Files Attach :  
Attach Files :