ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2022-08-18 07:19:35
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่ 2 เพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565)
ผู้รับ :   ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์ฯการเรียนรู้
Files Attach :  
Attach Files :