ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2022-08-17 07:00:20
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference-TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specifcation) และราคากลาง
ผู้รับ :   ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร
Files Attach :  
Attach Files :