ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-09-10 09:23:10
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครึ่งปีหลัง (เลื่อน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
ผู้รับ :   ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์
Files Attach :  
Attach Files :