ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-01-15 03:08:34
สำนัก/กอง :   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เรื่อง :   สรุปสาระสำคัญของข้อเสนอของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ต ตุลาคม ๒๕ต๓ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และแนวทางปฏิบัติ
ผู้รับ :   ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร
Files Attach :  
Attach Files :