ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2020-09-14 07:29:57
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 ฉบับ
ผู้รับ :   ผอ.กอง/สำนัก/กลุ่มฝ่ายขึ้นตรง
Files Attach :  
Attach Files :