ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2020-09-09 09:43:15
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุตอบแบบสำรวจความต้องการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร พม.
ผู้รับ :   ผอ.กอง/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศูนย์ฯ 12 ศูนย์/ผอ.ศูนย์เรียนรู้ จ.ชลบุรี
Files Attach :  
Attach Files :