ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2020-03-26 03:54:42
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
ผู้รับ :   ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรง/ผอ.ศพส.12 แห่ง/ผอ.ศร.ผส.
Files Attach :  
Attach Files :