ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2020-03-24 07:36:43
สำนัก/กอง :   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เรื่อง :   แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามข้อสั่งการของ รมว.พม ในการประชุมผู้บริหารกระทรวง พม. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ผู้รับ :   ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร
Files Attach :  
Attach Files :