ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2020-03-23 05:09:26
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำTORเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสารการพิจารณาคุณสมบัติข้อเสนอทางเทคนิคและBOQของผู้ยื่นข้อเสนอ"รุ่นที่1-รุ่นที่3
ผู้รับ :   ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์
Files Attach :  
Attach Files :