ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2020-03-23 03:36:43
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ผู้รับ :   ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ 12 ศูนย์
Files Attach :  
Attach Files :