ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2019-10-01 02:22:12
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   แบบประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ผู้รับ :   ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
Files Attach :  
Attach Files :