ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2018-07-06 06:52:12
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   การปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)ของลูกจ้างประจำ
ผู้รับ :   ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 12 แห่ง
Files Attach :  
Attach Files :