ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2018-01-08 10:41:55
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ผู้รับ :   ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์ฯ
Files Attach :  
Attach Files :