ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
คู่มือการปฏิบัติงานของ อผส.

คู่มือการปฏิบัติงานของ อผส. โดย  กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

คลิ๊กที่นี่