ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-07-05 04:11:14
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ผู้รับ :   ทุกสำนักกอง/กลุ่ม/ศูนย์
Files Attach :  
Attach Files :