ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-05-24 08:53:43
สำนัก/กอง :   สำนักงานเลขานุการกรม
เรื่อง :   เเจ้งการติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอกจำนวน 8 หน่วยงาน
ผู้รับ :   ผอ.กอง/หน.กลุ่มขึ้นตรง/ผอ. ศพส. 12 แห่ง
Files Attach :  
Attach Files :