ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-04-19 09:03:46
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ รอบ 1 เม.ย. 2564
ผู้รับ :   ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์
Files Attach :  
Attach Files :