ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-03-17 06:52:23
สำนัก/กอง :   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เรื่อง :   ข้อสั่งการ รมว.พม. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
ผู้รับ :   ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร
Files Attach :  
Attach Files :