ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-03-02 08:27:45
สำนัก/กอง :   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เรื่อง :   สรุปประด็นมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ผู้รับ :   ผอ.กองทุกกอง/สำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร
Files Attach :  
Attach Files :