ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2021-02-18 04:15:13
สำนัก/กอง :  
เรื่อง :   เอกสารประกอบการรายงานตัวพนักงานราชการตามประกาศเลือกสรร ครั้งที่ 1/2564
ผู้รับ :   ศูนย์เปิดสอบ
Files Attach :  
Attach Files :