ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   30/09/2565
เลขที่หนังสือ :   ประกาศ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   30/09/2565