ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   16/06/2565
เลขที่หนังสือ :   14/06/2565
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสังกรมกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ 237/2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 5 คน ได้แก่ นายอับบาส คำสิงห์, นางสาวพิชามญชุ์ สมานรักษ์, นางสาวอารมย์ ชื่นคล้าย, นางสาวกิ่ง ชาเรืองฤทธิ์ และ นางสาวไปรยา อาสิงสมานันท์)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งย้ายข้าราชการ 5 ราย 15062565 edit.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   16/06/2565