ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   13/06/2565
เลขที่หนังสือ :   234/2565
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (1.น.ส.ภคทิตา 2.นายสมบัติ 3.นายปฎิยุทธ)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งมอบหมาย 234.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   13/06/2565