ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   26/04/2565
เลขที่หนังสือ :   ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภท :   ประกาศ
เรื่อง :   ประกาศ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ประกาศ ข้าราชการ เกษียณอายุราชการ 2565-26042565.pdf
ประกาศ พนักงานราชการ เกษียณอายุราชการ 2565-26042565.pdf
ประกาศ ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ 2565-26042565.pdf
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   26/04/2565