ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   01/06/2564
เลขที่หนังสือ :   ผส. ที่ 198/2564
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่ง ย้ายข้าราชการ (นางกันตา ดีเติม ,นายประหยัด ต๊ะสุยะ)
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่ง ย้าย กันตา ประหยัด-1มิย64.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   01/06/2564