ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

คู่มือการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

    
วันที่ออก :   22/02/2564
เลขที่หนังสือ :   คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 80/2564 ลงวันที่ 19 ก
ประเภท :   คำสั่ง
เรื่อง :   คำสั่งย้ายข้าราชการ (ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต))
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   คำสั่งย้ายข้าราชการ..PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่บันทึก :   22/02/2564